Subsidies Elektrische motoren en scooters

Op 20 december 2019 besliste de Vlaamse overheid om vanaf 1 januari 2020 alle subsidies voor zero-emissievoertuigen stopt te zetten. Wat u hieronder leest geldt dus niet meer en staat er enkel om de regelgeving van voor 2020 te illustreren. 

De belastingvermindering is wel nog van kracht

Belastingsvermindering

Het moet gaan om motorfietsen, driewielers of vierwielers die:

  • uitsluitend worden aangedreven door een elektrische motor (dus geen hybride en ook geen fietsen)
  • Die ten minste 2 personen kunnen vervoeren.
  • waarvoor een Belgisch rijbewijs A of B, een Europees rijbewijs of een gelijkaardig rijbewijs vereist is.
Hoeveel bedraagt de belastingsvermindering?

Bij een motorfiets of driewieler:

  • 15% van de aankoopwaarde met een maximum van 3.140€ (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019)

Bij een vierwieler:

  • 15% van de aankoopwaarde met een maximum van 5.150€ (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019)

Laat ons duidelijk wezen, het gaat hier enkel om een belastingvermindering, geen subsidie. Betaalt u geen of onvoldoende belastingen dan komt u niet in aanmerking.

Als je een elektrische scooter of motor wil kopen dan kan je rekenen op ondersteuning van de overheid door middel van een subsidie en/of fiscale aftrek. Subsidie is een premie die je onmiddellijk krijgt en de fiscale aftrek verkrijg je uiteraard pas op termijn. 

Globaal kunnen we spreken van 3 niveaus waar je een deel van de investering in  je elektrische motor of scooter kan recupereren.

Om het beginnen is er het federale niveau (België). Hier gaat het om een belastingvermindering, Het 2 de niveau is het gewestelijke (Vlaanderen) hier gaat het om een subsidie en het 3 de niveau is de stad of gemeente waar je in woont. Ook op dat laatste niveau gaat het meestal om een premie of een subsidie maar niet elke stad of gemeente voorziet deze.

Een rekenvoorbeeld

Je koopt een e-scooter klasse B van 1.799 €

Via de belastingvermindering recupereer je 15% van de aankoopwaarde: 269,85 Euro

Je krijgt een subsidie van 25% van de aankoopwaarde: 449,75 Euro

De reële kostprijs van je scooter bedraagt: 1.079,4 €

Eventueel kan je van je stad of gemeente nog een bijkomende premie krijgen.

 

Subsidie

Vanuit Vlaanderen is er een premie voor zero-emissie voertuigen

Wanneer komt u in aanmerking
  • Nieuwe, 100% elektrische voertuigen 
  • Natuurlijke personen, VZW’s en aanbieders van autodelen
Hoeveel bedraagt de premie

Welke voordelen zijn er nog?

Belasting op inverkeerstelling (BIV)

De BIV voor elektrische motorfietsen is in Vlaanderen erg laag (maar niet gratis zoals bij de auto) Je betaalt voorlopig nog 61,5€ om je nieuwe voertuig in te schrijven. Vanaf 2019 valt ook deze BIV volledig weg.

 

Verkeersbelasting

In Vlaanderen betaal je geen verkeersbelasting voor je elektrische motorfiets.