Laadplaatsrovers

Het is de schrik en frustratie van elke bezitter van een elektrische wagen. Je plant zorgvuldig je route, je kijkt of een bepaalde laadplaats vrij is, je rijdt een blokje om zodat je de nodige stroom in je wagen kan tanken en dan blijkt de plaats te zijn ingenomen door een niet elektrische wagen.

Als je zelf niet elektrisch rijdt heb je er geen idee van  hoeveel stress dit kan creëren voor een chauffeur van een elektrisch voertuig. In een aantal gevallen betekent het immers gewoon dat de persoon in kwestie niet thuis geraakt zonder een alternatieve laadplaats te gaan zoeken. In veel gevallen is de tijd hiervoor niet ingecalculeerd en bovendien zijn er op de meeste locaties veel te weinig laadplaatsen.

Bewustmaking

Zoals reeds aangegeven, het is pas eens je zelf elektrisch rijdt dat je beseft hoe frustrerend dit is. Het heeft dan ook geen zin om te gaan dreigen of schelden. Veel beter is de mensen bewust te maken van deze situatie. Ik heb reeds regelmatig mensen aangesproken die op een dergelijke plaats staan en in veel gevallen zijn zij zich zelf niet bewust van het feit dat ze ergens staan waar dit in feite niet mag. Daar komt nog bij dat in heel wat gevallen de signalisatie niet voldoet aan de wettelijke normen en je, als bestuurder van een elektrische wagen geen been hebt om op te staan.

Bekeuring

Een probleem bij deze laadplaatsen is dat het niet naleven van de signalisatie een verkeersinbreuk is. Deze kan dus niet bestraft worden door de “traditionele” parkeerwachters maar enkel door een politieagent. Momenteel is dit voor hen geen prioriteit en zijn ook weinigen onder hen zich bewust van deze frustrerende inbreuken. Ik-rij-elektrisch.be pleit er dan ook sterk voor om dit hoger op de agenda te zetten en ervoor te zorgen dat ook de parkeerwachter dit probleem kan aanpakken.

fout geparkeerd aan elektrische laadplaats
Actie

Ik-rij-elektrisch heeft, voor bestuurders van elektrische wagens een sticker laten ontwikkelen die je, als je een inbreuk vaststelt, op de wagen kan kleven. We hebben speciaal geopteerd voor een sticker die quasi niet kleeft en heel eenvoudig te verwijderen is. Het is absoluut niet de bedoeling om mensen te gaan irriteren. Het enige doel is bewustmaken.

foutparkeerders elektrische laadplaatsen
Hoe te bekomen?

U kan de sticker op eenvoudige wijze bij ons bekomen. Hoe gaat u te werk:

U beslist op basis van de onderstaande tabel hoeveel stickers u wil. U schrijft het correcte bedrag over op BE33 0689 3287 0346 met vermelding van uw naam en adres. ik-rij-elektrisch.be stuurt u de stickers binnen de paar dagen via de post. Best kan u uw bestelling ook nog even bevestigen via mail naar redactie@ik-rij-elektrisch.be zodat we kunnen reageren mocht er iets niet duidelijk zijn.

Aantal stickersprijs stickersPrijs handling en verzendingTe betalen
20        15,00 €                                       2,95 €     17,95 €
30        22,50 €                                       2,95 €     24,45 €
40        27,5 €                                       3,95 €     31,45 €
50        33,00 €                                       4,95 €     37,95 €
75        50,00 €                                       5,95 €     55,95 €
100        65,00 €                                       6,95 €     71,95 €

De prijzen zijn inclusief BTW. Indien u een factuur wil vermeld dat dan, samen met de facturatiegegevens in je email. Factuur komt mee met de levering van de bestelling, betaling dient dus op voorhand te gebeuren.